ECI

Európai Polgári kezdeményezés
Alapvető információk

Mi az európai polgári kezdeményezés?


Az európai polgári kezdeményezés jogalkotási javaslat előterjesztésére kéri az Európai Bizottságot olyan ügyekben, amelyekkel kapcsolatban az Unió hatáskörébe tartozik a jogszabályok alkotása. A polgári' kezdeményezést a 28 uniós tagország közül legalább 7-ből származó, legkevesebb 1 millió uniós polgárnak kell támogatnia. A 7 tagállam mindegyikében össze kell gyűjteni a minimálisan szükséges számú aláírást.

A polgári kezdeményezésre vonatkozó szabályokat és eljárásokat egy uniós rendelet rögzíti, amelyet az Európai Parlament és a Tanács 2011 februárjában fogadott el.

Mire lehet javaslatot tenni polgári kezdeményezés formájában?


Bármely olyan területre vonatkozóan lehet polgári kezdeményezést indítani, amelyen a Bizottság hatáskörébe tartozik a jogalkotási javaslatok előterjesztése. Ilyen terület például a mezőgazdaság, a közlekedés és a közegészségügy.

Ha bővebb tájékoztatást szeretne, kattinson ide.

Ki szervezhet európai polgári kezdeményezést és hogyan?


Polgári kezdeményezés indításához a polgároknak ún. polgári bizottságot kell létrehozniuk, amely legalább 7 olyan uniós polgárból áll, akik állandó lakóhelyük szerint legalább 7 különböző tagállamot képviselnek.

Azok az uniós polgárok lehetnek a polgári bizottság tagjai, akik elérték az európai parlamenti választásokon való részvételre jogosító életkort* (a 18 évet, kivéve Ausztriát, ahol 16 év a korhatár).

Szervezetek nem indíthatnak polgári kezdeményezést. Azonban szervezetek népszerűsíthetnek vagy támogathatnak kezdeményezéseket, amennyiben azt teljes átláthatóság mellett teszik.

A polgári bizottságnak a kezdeményezést e honlapon nyilvántartásba kell vetetnie, mielőtt elkezdené gyűjteni a támogató nyilatkozatokat a polgároktól. A szervezőknek a nyilvántartásba vétel visszigazolását követően 1 évük van az aláírásokösszegyűjtésére.

* A korhatár elérése elegendő a részvételi feltétel teljesítéséhez, nem kell választásra előzetesen regisztrálni.

Ha bővebb tájékoztatást szeretne, kattinson ide.

Ki írhat alá polgári kezdeményezést és hogyan?


Bármely uniós polgár (egy uniós tagország bármely állampolgára), aki betöltötte az európai parlamenti választásokon* való részvételre jogosító életkort* (a 18 évet, kivéve Ausztriát, ahol 16 év a korhatár), aláírhat polgári kezdeményezést.

Azoknak a polgároknak, akik támogatni szeretnének egy kezdeményezést, papír- vagy elektronikus formátumban ki kell tölteniük egy, a támogató nyilatkozatok gyűjtésére szolgáló űrlapot. E honlapon nincs lehetőség kezdeményezések aláírására.

* A korhatár elérése elegendő a részvételi feltétel teljesítéséhez, nem kell választásra előzetesen regisztrálni.

Ha bővebb tájékoztatást szeretne, kattinson ide.

Európai polgári kezdeményezések

Be kell kapcsolódnunk az EU polgári kezdeményezések vérkeringésébe!

 Alapvető információk


A kezdeményezések rendszere, (ez egy példa):


 KÜLÖNLEGES EURÓPAI TERV LÉTREHOZATALA a fenntartható fejlődés és a foglalkoztatás ÉRDEKÉBEN

Tárgy: Egy közcélú befektetési program megteremtése annak érdekében, hogy Európa a tudásalapú társadalom fejlesztése, valamint különösképpen a fiatalok számára létrehozandó új munkahelyek létrehozatala által kikerüljön a válságból.

Fő célok: - egy speciális Európai Uniós közcélú befektetési program létrehozatala az európai közjavak előállítására és finanszírozására (megújuló energia, kutatás és innováció, infrastrukturális hálózatok, ökológiai mezőgazdaság, környezetvédelem, valamint a kulturális örökség védelme); - egy speciális Európai Szolidaritási Alap létrehozatala, kifejezetten a fiatalok számára létesítendő új munkahelyek finanszírozására; - az európai költségvetés saját bevételi forrásainak növelése a pénzügyi tranzakciós adó, és a szén-dioxid kibocsátási adó bevezetése által. ....Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Egy kép, ezer szó, egy perc videó ezer kép, élj vele! :-)